የሆልት ኢንትናሽናል የአመጋገብ እና አቀማመጥ መመሪያ፡ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናት እና ከዚያ እድሜ በላይ ያሉ ልጆችን ለማገልገል የሚረዳ መመሪያ

Responsive image

መመሪያው ስለ ምንድን ነው?

ይህ መመሪያ ከአንድ አመት እድሜ በታች የሆኑ ህፃናት እና ከዚያ እድሜ በላይ የሆኑ ልጆች ተንከባካቢዎችን በደህንነታቸው የተጠበቀ የአመጋገብ ዘዴዎች ዙሪያ ላይ መረጃ በመስጠት ለማገዝ የተዘጋጀ ነው። በተጨማሪም ከመመሪያው የሚገኙ ነገሮች:

  1. ከአንድ አመት እድሜ በታች ስለሆኑ ህፃናት እና ከዚያ እድሜ በላይ ስላሉ ልጆች እድገት አጠቃላይ መረጃ
  2. ተንከባካቢዎች ሊከታተሉዋቸው የሚግቡ ወሳኝ የእድገት ደረጃዎች
  3. አመጋገብን የሚረዱ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የእያንዳንዱን ልጅ ደህንነትን የሚያበለፅጉ አጋዥ ስልቶች

ጠንካራ የልጅ እድገት ለበለፀገ ማህበረሰብ መሰረት ነው።በመሆኑም አንድ ተንከባካቢ የአንድን ልጅ እድገት ሲያግዝ/ስታግዝ ለአጠቃለይ ለማህበረሰቡ ደህንነት አስተዋእፆ አደረገ/አደረገች ማለት ነው። ተንከባካቢዎች ለጤናማ እና ጥሩ እድገት ላላቸው ልጆች መኖር ወሳኝ ሚና አላቸው።ጥሩ እድገት ያለው ልጅ ጤናማ ፥ምርታማ እና ራሱን የቻለ ጎልማሳ ይሆናል።ተንከባካቢዎች የሚሰሩት ስራ፤ ለልጆች የሚሰጡት እንክብካቤ ፤ልጆች እምርታ እነዲያሳዩ ትልቅ ሀይል የሚሰጠጥና አስፈላጊ ነገር ነው።

ይህ መመሪያ በአንድ ልጅ ህይወት ውስጥ የሚገኙ ተንከባካቢዎች ሁሉ እነዲጠቀሙበት ታስቦ የተዘጋጀ ነው።አነዳንድ በመመሪያው ላይ የሚገኙ መረጀዎችን የጤና እንክብካቤ ሠራተኞች ፣ልጆች ያለቸውቤተሰቦች እና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት ለማወቅ ፍላጎት ሊኖራቸው ይኖራል ፡፡ እነደግለሰቡ ፍላጎት አንዳንዶች መላውን ምዕራፍ ወይም ክፍል በማንበብ ሊጠቀሙበት ሲችሉ ፣ ሌሎች ደግሞ የተወሰኑ መመሪያዎችን ፣ ስዕሎችን ፣ መግለጫዊ ስእሎችን ወይም ተግባሮችን ብቻ ማጣቀስን ጠቃሚ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ ፡፡

የተገናኘ ፒ.ዲ. ከፍተኛ ጥራት - 219 MB

[ማውረድ]

የበይነመረብ ጥራት - ዝቅተኛ ውሂብ PDF - 24 MB

መግቢያ:ከምግብ ባሻገር

  1. ስሰ መመሪያው
  2. የመመሪያው አጠቃቀም
  3. መመሪያውን ለሌሎች ስለ ማጋራት

ንዑስ ክፍል 1: የአመጋገብ መሰረታዊ ጉዳዮች: ጥሩ እና ለአደጋ ያልተጋለጠ አመጋገብን ሊረዳ የሚችል መረጃ

ምዕራፍ1: መሰረታዊ አመጋገብ ለሁሉም ህፃናት እና ተንከባካቢዎች

 

ክፍል 1.1: የአቀማመጥ መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.2: የአዋዋጥ መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.3: የስርዓተ ስሜት መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.4: የጡት ማጥባት መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.5: የጡጦ ማጥባት መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.6: የማንኪያ አመጋገብ መሰረታዊ ሃሳቦች

ክፍል1.7: በኩባያ የመጠጣት መሰረታዊ ሃሳቦች

ክፍል 1.8: ራስን የመመገብን የተመለከቱ መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.9: የምግብ ጥንካሬ እና ልስላሴ አና የፈሳሽ ውፍረት እና ቅጥነት መሰረታዊ ሐሳቦች

ክፍል 1.10: የመስተጋብር መሰረታዊ ሐሳቦች

ንዑስ ክፍል 2: አመጋገብ በየእድሜ ደረጃ: የአመጋገብን እድገት ለመደገፍ እና ለአመጋገብ ችግሮች መፍትሄ ለማግኘት የተዘጋጀ መረጃ

ምእራፍ 2፡የህይወት የመጀመሪያ አመት: 0-12 ወር ዕድሜ

ክፍል 2.1: አስፈላጊ የአመጋገብ የዕድገት ግቦች: ከ 0-12 ወር እድሜ

ክፍል 2.2: መሰረታዊ የአመጋገብ መመሪያ ከ 0-12 ወር ዕድሜ

ክፍል 2.3: ክፍል2.3: የአመጋገብ አቀማመጥ ከ0-12 ወር ላሉ ህፃናት

ክፍል 2.4: ከምግብ ባሻገር፤ከ0-12 ወር እደሜ ያለ ህፃንን ለመደገፍ ጠቃሚ ምክሮች

ምእራፍ 3: የህፃናት እድገት ፡- ከ 12-24 ወር እድሜ ላሉ

ክፍል 3.1: አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: - ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት

ክፍል 3.2: መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፦ ከ 12-24 ወር ላሉ ህጻናት

ክፍል 3.3: ከ12-24 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ የሚያገለግል የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ

ክፍል 3.4: ከምግብ ባሻገር፤ከ12-24 ወር እደሜ ያለ ህፃንን ለመደገፍ ጠቃሚ ምክሮች

ምእራፍ 4: ከ24-36 ወር ላሉ ልጆች

ክፍል 4.1: ስለ ህጻናት ምገባ ሊታወቁ የሚገባቸው አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: ከ24-36 ወር ላሉ ህጻናት

ክፍል 4.2: መሰረታዊ የህፃናት የአመጋገብ መመሪያዎች፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት

ክፍል 4.3: ከ24-36 ወር ላሉ ህጻናት የአመጋገብ ጊዜ አቀማመጥ

ክፍል 4.4: - ከምግብ ባሻገር ፡- ህፃናት ለማገዝ የሚጠቅሙ ምክሮችና ፦ ከ 24-36 ወር ላሉ ህጻናት

ምእራፍ 5: ከፍ ያለ ህጻን: 36 ወር እና ከዛ በላይ

ክፍል 5.1: አስፈላጊ የህጻናት እድገት ደረጃዎች: - 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ

ክፍል 5.2: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ መሠረታዊ የአመጋገብ መመሪያ

ክፍል 5.3: ክፍል 5.3: 36 ወር እና ከዛ በላይ ለሆነው ልጅ የሚያገለግል የመመገቢያ ጊዜ አቀማመጥ

ክፍል 5.4: ምግብ ባሻገር: - 36 ወርና በላይ የሆኑ ህጻናትን ለመርዳት የሚጠቅሙ ምክሮች

ንዑስ ክፍል 3: ልዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እና ጉዳዮች፤ ለተለመዱ የአካል ጉዳት አይነቶች አዎንታዊ የአመጋገብ እድገት እነዲኖር የሚረዳ መረጃ

ምእራፍ 6: አካል ጉዳተኛ የሆነ ወይም ልዩ ፍላጎት ያለው ህፃን

ክፍል 6.1: ስለአካል ጉዳተኛ ወይም ልዩ ፍላጎት ስላለው ህፃን አጠቃላይ ግንዛቤ

ክፍል 6.2: ለአመጋገብ አስቸጋሪ የሆኑ ዋና ዋና የአካል ጉዳት አይነቶች

ክፍል 6.3: ከምግብ ባሻገር: አካል ጉዳተኛ ህፃንን ለመርዳት የሚያግዙ ጠቃሚ ተጨማሪ ሐሳቦች

ምእራፍ 7: ሁሉም የእድሜ ደረጃ የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሄዎቻቸው

ክፍል 7.1: የአመጋገብ ችግሮችን የተመለከቱ አጠቃላይ ሀሳቦች

ክፍል 7.2: የአመጋገብ ችግሮችን ለመደገፍ ማጠቃለያ ሀሳቦች

ምእራፍ 8: የምግብ ጊዜን ፋይዳ እነዲኖረው ማድረግ: ልጆችን በመልካም ግንኙነት ማሳደግ

ክፍል 8.1: ጤናማ የአእምሮና የአካል እድገት

ክፍል 8.2: በየእድሜያቸዉ ያለዉን ግኑኙነት መደገፍ

ንዑስ ክፍል 4: ቅጥያ ፥ስልቶች፥ተነባቢ ጽሑፎች ፥እና መረጃዎች ለተንከባካቢዎች እና ለማኅበረሰብ

ምእራፍ 9: ቅጥያ

 

9ሀ፡በየእድሜዉ የአመጋገብ እድገት: የአመጋገብ እድገት ጊዜ ሰሌዳ

9ለ: አይነተኛ የልጅ የእንቅስቃሴ የእድገት ደረጃዎች እና አሳሳቢ ጉዳዮች

9ሐ: የምግብ ጠጣርነት እና ልስላሴ እና የፈሳሽ ቅጥነት እና ውፍረት ማሳያ ሰሌዳ

9መ: የተለየ የምግብ እና የመጠጥ ምሳሌዎች ዝርዝር

9ሰ: ምግብን እና መጠጥን መለወጥ

9ረ፡ ምግብን የማሻሻያ መመሪያ

9ሰ፡ አመጋገብን የሚደግፉ የተለመዱ ቁሶች

9ሸ: የማንኪያ ሰሌዳ

9ቀ: በአቀማመጥ እና በአቅርቦት ፈጠራ ማሳየት

9በ: የአመጋገብ ዘዴዎች እና ስልቶች

9ተ: ህፃናትን ማረጋጊያ እና ማንቂያ ተግባሮች

9ቸ: የሚነበቡ ጽሁፎች ለተንከባካቢዎች እና ለማህበረሰብ

9ኀ: የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሔዎቻቸዉ ፈጣን ማሳያ ሰሌዳ

9ቸ-2: አመጋገብ እና ከልጅ ጋር የሚደረግ የመስተጋብር ምልክቶች

9ቸ-3: የጉርሻ እና የመጎንጨት መጠን

9ቸ-4: የአመጋገብ አቀማመጥ የተግባር ዝርዝር

9ቸ-5: የጥርስና(የአፍ) እንክብካቤ እና ጥርስ መፋቅ

9ኀ: የተለመዱ የአመጋገብ ችግሮች እና መፍትሔዎቻቸዉ ፈጣን ማሳያ ሰሌዳ

9ነ: ሕጻናት ምን ያህል መመገብ አለባቸዉ?

ምእራፍ 10: ትርጓሜዎች(በተለየ ሁኔታ በመምሪያዉ ዉስጥ ጥቅም ላይ የዋሉ ቃላት)

ምእራፍ 11: ማጣቀሻ (የበለጠ መረጃ ከወዴት ይገኛል)

ምዕራፍ 12: መረጃ ጠቋሚ

የአመጋገብ ሥልጠና ቪዲዮዎች

Support

Media

Holt International is a registered 501(c)3 nonprofit organization. All donations are tax deductible to the full extent of the law. EIN: 23-7257390.